LPG แก๊ส แอลพีจี
  • 24 January 2017
  • 1,689
  • 0
แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี LPG ย่อมาจากคำว่า "Liquefied Petroleum Gas"       &nbsp...
อ่านต่อ
แก๊สธรรมชาติ Natural Gas
  • 24 January 2017
  • 1,539
  • 0
แก๊สธรรมชาติ (อังกฤษ: Natural gas)[1] เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนที...
อ่านต่อ
แรงดัน Pressure
  • 24 January 2017
  • 5,461
  • 0
ความดัน (อังกฤษ: pressure; สัญลักษณ์คือ p) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง แรงที่กระทำตั้งฉา...
อ่านต่อ